Dzsakó bácsi D betűje

Új blogomból ajánlom:

Valóság és legenda az érthetetlen D körül

 

Ha akkor rászánja magát apám, hogy a szovjet kommunista párt tagjaként, eléggé el nem ítélhető módon, nyugati útlevelet igényeljen, az idős művész még akár láthatott volna is engem. Ám az akkori helyzetben már az Olaszországból érkezett levél is épp elég gyanút keltett, apámat behívatták a pártbizottságra és hosszan faggatóztak. A magyarázkodás is kínos volt, ugyan hogyan jöhetett volna ezután szóba bármiféle utazás – ráadásul egy kisgyerekkel.

Amikor Dzsakó bácsi 1958-ban meghalt Rómában, én már több mint egy éves voltam. Tehát láthatott volna, mivel cirka másfél évvel élte túl nagyapámat, aki viszont nem érte meg első fiúunokája születését.

Néha eljátszom a gondolattal, vajon másképpen alakul-e családunk élete, ha akkor… Meglehet, apám visszatért volna a képzőművészeti pályára, elképzelhető, hogy Pali bátyám nyugaton futott volna be festőkarriert. És talán engem sem csak egy… – de itt dramaturgiai okokból nagy kerülőt kell tennem » tovább: Nevemben a D betű

BDK Balládium Blog

Új blogomba invitálom a Balládium olvasóit! Anélkül, hogy panaszkodnék: a jelen Balládium-blog új és újabb projektjeibe egyre kevesebb szerzőt tudtam bevonni, és anélkül, hogy blog-bezárással vagy felfüggesztett működéssel ijesztgetném azokat, akik szerették - most mégis bejelentem: a virtuális felolvasóhely közösségi szerepgyakorlását bizonytalan időre szüneteltetem. Nem indítok új projektet mindaddig, amíg olyan ötletem nem születik és olyan érdeklődő hátteret nem érzek, amely a szerzők tíz fő alá csökkent számát jóval túlhaladó részvétellel nem kecsegtet - vagy amíg nem tartom szükségesnek-lehetségesnek, hogy a felolvasóhely kínálta felületet másmilyen módon tegyem hasznossá. Meglehet, a webhely átalakul és más funkcióval, talán más névvel tér vissza. Ezt többek között az is indokolná, hogy önző módon korábbi névötletemet - Balládium - átvittem saját szférámba: egy részben felépült, részben épülő irodalmi weBirodalon főkapuja került a nemrégiben regisztrált balladium.hu domain alá. Ennek integráns részét képezi az a blog, amelyben kereskedelmi forgalomba nem került legutóbbi válogatott kötetem verseit teszem közzé. Itt diskurzust reméltem, egyelőre ez nem látszik kialakulni. Úgy tűnik, a Kő és árnyék-projektum inkább csak (olykor tetszést is nyilvánító) olvasókra számíthat, véleményalkotó közönségre nem. Ennek tudatában invitálok mindenkit a virtuális író-olvasó találkozónak szánt oldalra: BDK Balládium Blog