2012. november 21., szerda

Éj - kémény - füst

Csapjon meg téged is az éjszakai kémények füstje!

A Balládium virtuális irodalmi felolvasóhely új projektumot indít Éj - kémény - füst címen.

Meghívott vendégeimtől a sorozat keretében azt kérem, hogy az alábbi két versrészlet egyenes és átvitt jelentését, lehetséges áthallásait számba véve, illetve a felidéződő hangulat egyes elemeit vagy egészét magukra öltve készítsék el saját szövegreflexiójukat. Ez lehet egyetlen sor vagy mondat, de lehet hosszabb vers, elbeszélés vagy értekezés, lehet helyzetrajz vagy történet, emlék vagy vágykép, napló vagy levél, lehet líra, epika vagy akár dráma is – egyáltalán bármi, amit az egymás mellé tett két idézet inspirál.

Egyetlen követelmény, hogy a két fragmentum mindhárom közös szavának – éj, kémény, füst – valamilyen formában (lehet ragozott, képzett, összetett) szerepelnie kell szövegedben.

} már fölszáll az éj, mint kéményből a füst, szikrázó csillagaival {
} már itt van az éj, …a kémény tetején kidugta borzas fejét a füst {

Projektumom indításával arra számítok, hogy két nagy költőnk párhuzamba állítható idézetei közt olyan pótlólagos feszültség keletkezik, amely az értelmezés, továbbgondolás, asszociálás új dimenzióit nyitja meg alkotótársaim számára és a lírai képekbe foglalt jelentések más és más kontextusokba kerülve egyfajta fogalmi hálót képezhetnek. Ha az éj - kémény - füst hármasság szavait valamiféle lírai háromszögelési pontoknak tekintjük, akkor ki-ki a saját alkotói módszerével új és újabb háromszögeket hozhat létre, s ezek egymással, illetve a kiinduló alakzatokkal érintkezve egyfajta irodalmi birtokfoglalás elemeivé válhatnak.

Meghívott vendégeim írásait legkésőbb december 4-ig várom. A beérkezés és az ésszerű publikálási gyakoriság ütemében a megjelenés az oldalon folyamatos.

Az összes szöveg virtuális felolvasását követően kis közvélemény-kutatás következik, és az olvasóknak leginkább tetsző alkotás szerzője a rövidesen (most először) odaítélésre kerülő Balládium-díj nomináltjai közé kerül.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése